STATISTIKA 2024

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Pa telefonu 122 117 112 123 128  602
čats 86 99 81 69 68  403
Kopā  208  216  193  192  196                1005
Informācija par klientu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Vīrietis 63 66 56 53 65 303
Sieviete 59 51 56 70 63 299
Latviešu valoda 92 76 83 103 103 457
Krievu valoda 30 41 29 20 25 145
Cita valoda 0 0 0 0 0 0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 27 29 27 47 44 174
Informatīvs 30 35 29 36 31 161
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 65 53 56 40 53 267
Informācija par notikumu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Nonāvēšana 1 0 1 0 0 2
Miesas bojājumi 3 1 7 6 6 23
Vardarbība/Vardarbības draudi 19 17 16 22 13 87
Dzimumnoziegumi 1 2 2 4 1 10
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 5 4 1 4 0 14
Huligānisms 0 0 0 0 0 0
Ceļu satiksmes negadījums 0 0 0 0 0 0
Cilvēktirdzniecība 0 0 0 0 0 0
Cits 0 0 0 0 0 0
Vardarbība I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Veids
Fiziska 21 12 25 24 23 105
Emocionāla 39 37 33 28 44 181
Seksuāla 4 5 2 9 2 22
Ekonomiska 7 4 7 6 5 30
Vieta
Ģimenē 33 26 26 25 32 142
Darbā 0 1 0 2 4 7
Uz ielas 3 2 10 6 11 32
Internetā 2 0 0 3 1 6
Cits 35 25 35 35 32 162
Cietušais
Vīrietis 17 15 21 26 25 104
Sieviete 37 28 32 23 40 160
Bērns 8 8 9 8 9 42