STATISTIKA 2024

 

Sniegto konsultāciju skaits kopā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Pa telefonu 122 117 112  351
čats 86 99 81  266
Kopā  208  216  193                    617
Informācija par klientu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Vīrietis 63 66 56 185
Sieviete 59 51 56 166
Latviešu valoda 92 76 83 251
Krievu valoda 30 41 29 100
Cita valoda 0 0 0 0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 27 29 27 83
Informatīvs 30 35 29 94
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 65 53 56 174
Informācija par notikumu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Nonāvēšana 1 0 1 2
Miesas bojājumi 3 1 7 11
Vardarbība/Vardarbības draudi 19 17 16 52
Dzimumnoziegumi 1 2 2 5
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 5 4 1 10
Huligānisms 0 0 0 0
Ceļu satiksmes negadījums 0 0 0 0
Cilvēktirdzniecība 0 0 0 0
Cits 0 0 0 0
Vardarbība I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Veids
Fiziska 21 12 25 58
Emocionāla 39 37 33 109
Seksuāla 4 5 2 11
Ekonomiska 7 4 7 18
Vieta
Ģimenē 33 26 26 85
Darbā 0 1 0 1
Uz ielas 3 2 10 15
Internetā 2 0 0 2
Cits 35 25 35 95
Cietušais
Vīrietis 17 15 21 53
Sieviete 37 28 32 97
Bērns 8 8 9 25