Informatīvie materiāli

Informācija par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ir pieejama mājas lapā www.pretvardarbibu.lv.

Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai

Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros ir izstrādājusi bezmaksas tiešsaistes rīku automatizētām juridiskajām konsultācijām civiltiesībās – Ārpustiesas...