Kas notiks ar mani pirmstiesas procesā?

Kas notiek pirmstiesas procesā?

Kas notiek ar cietušo (tajā skaitā nepilngadīgo cietušo) pirmstiesas procesā Piemēram, cietušā procesuālā statusa iegūšana, cietušā tiesības un pienākumi, pārstāvība,...

Esmu cietušais kriminālprocesā

Jūs tiksiet atzīts par cietušo kriminālprocesā, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums ir radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai...

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Ziņojums par noziedzīgu nodarījumu tiek reģistrēts; iesniedzējam ir pieejama informācija par ziņojuma reģistrācijas numuru. Jūs varat sekot līdzi kriminālprocesa norisēm,...

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Jums tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Ja ir atteikts uzsākt kriminālprocesu, Jums ir tiesības...

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu kā liecinieks, Jūs varat iegūt informāciju par kriminālprocesu, kurā Jūs pratinās, kā arī informāciju...

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat nepilngadīgs, Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vecāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt...

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību, ja Jums ir veselības apdrošināšanas polise. Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kā arī Islandes, Lihtenšteinas,...

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Izmeklēšanas laikā Jūs varat ierosināt izlīguma procedūru vai piekrist dalībai izlīguma sanāksmē. Šīs procedūras mērķis ir palīdzēt Jums izlīgt ar...

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Pabeidzot izmeklēšanu, prokurors lemj par tālāko rīcību. Ja prokurors uzskata, ka ir iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir...

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Ja prokurors ir nolēmis izbeigt kriminālprocesu nenosūtot lietu uz tiesu, Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas...

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja Jūs esat ārvalstnieks, Jūs varat izmantot visas augstāk minētās tiesības. Jums ir arī dažas papildus tiesības, kas veicina Jūsu...

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Jums ir tiesības: liecināt, piedalīties tiesas debatēs;...