Valsts kompensācija

Cietušās personas tiesības uz kompensāciju

Cietušās personas tiesības uz kompensāciju Ņemot vērā, ka personas atzīšana par cietušo ir cieši saistīta arī ar šīs personas tiesībām...

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums....

Kas ir valsts kompensācija cietušajiem?

Personai, kura ir atzīta par cietušo kriminālprocesā, ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu –...

Vai man ir tiesības saņemt valsts kompensāciju?

Galvenais priekšnoteikums tam, lai Jums būtu tiesības saņemt valsts kompensāciju, ir kriminālprocesa virzītāja lēmums, kurā Jūs tiekat atzīts par cietušo...

Kādā termiņā man ir jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījums?

Pieprasījums ar tam pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz triju gada laikā pēc dienas, kad esat atzīts par cietušo kriminālprocesā vai uzzinājāt par...

Kas man jādara, lai saņemtu valsts kompensāciju?

Lai saņemtu valsts kompensāciju, Jums jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījums Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā (veidlapa pieejama šeit). Atkarībā no tā, kādā...

Kādā kārtībā un cik ātri izskatīs manu valsts kompensācijas pieprasījumu?

Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par valsts kompensāciju pieņem mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas. Ja atsevišķos gadījumos lēmuma pieņemšanai...

Kā man paziņos lēmumu par valsts kompensāciju?

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu Jums paziņos rakstveidā – Jūs to saņemsiet pa pastu uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi...

Kādā kārtībā man izmaksās kompensāciju?

Mēneša laikā pēc dienas, kad būs pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu, tā tiks ieskaitīta Jūsu norādītajā norēķinu iestādes kontā...

Kādos gadījumos valsts kompensāciju neizmaksā?

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja: nav uzsākts kriminālprocess; nav noticis noziedzīgs nodarījums; ja noziedzīgs nodarījums ir vērsts pret satiksmes drošību;...

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa

Cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju parasti piedzen no vainīgā, bet noteiktos gadījumos to var piedzīt arī no cietušā. Tā notiek tad,...

Kas man jādara, ja esmu cietis noziedzīgā nodarījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un vēlos saņemt kompensāciju cietušajiem?

Ja Jūs pastāvīgi dzīvojat Latvijā, bet kaitējums Jums ir radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarītā noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs...

Informācija noziegumos cietušajiem par kompensācijas pieprasīšanu kriminālprocesuālajā un civilprocesuālajā kārtībā

Personai, kura ar noziedzīgo nodarījumu nodarījusi Jums kaitējumu, ir pienākums to atlīdzināt, samaksājot naudas izteiksmē noteikto samaksu – kompensāciju. Kompensāciju...