Noziegums, kas notika ar mani

Noziedzīgie nodarījumi ārzemēs

Gadījumos, kad Latvijas valstspiederīgā persona cietusi noziedzīgā nodarījumā ārvalstī, uzreiz pēc negadījuma tai: jāsazinās ar atbilstošās valsts tiesībsargājošām instancēm (policija)...

Dažādie noziedzīgie nodarījumi

Vardarbība, cilvēku tirdzniecība Centram MARTA šobrīd ir 3 filiāles: Centrs MARTA Rīgas filiāle, Matīsa ielā 49-3, LV-1009, Rīga, tel. 67378539,...

Ziņošanas kārtība par noziedzīgo nodarījumu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 386. un 387.pantu Gadījumā, ja personas rīcībā ir konkrēta Biroja kompetencē...