Citas atbalsta iespējas

Valsts Probācijas dienests

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts probācijas dienests tika izveidots, lai sekmētu noziedzības novēršanu...

Sociālie dienesti

Pilsēta,pašvaldība Sociālais dienests Kontaktinformācija Aizkraukles novads  Aizkraukles novada Sociālais dienests Adrese: Daugavas iela 1, Aizkraukle, LV-5101 Kontakttālrunis +371 65133940 e-pasts:...

Policijas iecirkņi

KURZEME Iecirknis Apkalpojamā teritorija Kontaktinformācija Liepājas policijas iecirknis Liepāja Aizputes novads Durbes novads Grobiņas novads Nīcas novads Pāvilostas novads Priekules...

Krīzes centri

Pilsēta Iestādes nosaukums Kontaktinformācija Sniegtie pakalpojumi Ērgļi “Zīļuks” ģimenes atbalsta centrs Adrese: “Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu novads, LV-4841 Kontakttālrunis...

Psiholoģiskās palīdzības iestādes Latvijā

Pilsēta Iestādes nosaukums Kontaktinformācija Iestādes piedāvātie pakalpojumi Aizpute “Dzīvesprieks” asociācija, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Adrese: Aizupe, Vānes p., Kandavas...