Kas notiks ar mani tiesā?

Kas notiek tiesā?

Kas notiek ar cietušo (tajā skaitā nepilngadīgo cietušo) tiesā Piemēram, cietušā tiesības un pienākumi tiesu instancēs, pārstāvība, piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā)...

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat nepilngadīgs, Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vecāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt...

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā...

Informācija par valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem kriminālprocesā

Tiesības uz pārstāvību kriminālprocesā ir personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo kriminālprocesā. Persona var pieprasīt juridisko...

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku...

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums....

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā....

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par...