Citi atlīdzināšanas avoti

Apbedīšanas pabalsts, ja iestājusies cietušā nāve

Ja iestājusies cilvēka nāve, tuviniekiem iespējams saņemt finansiālu atbalstu apbedīšanas pabalsta veidā. VSAA apbedīšanas pabalstu piešķir: sociāli apdrošinātās personas (darba...

Apgādnieka zaudējuma pensija, ja miris apgādnieks

Ja miris apgādnieks, tad darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā, ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju....

Invaliditātes pensija, ja cietušajam noteikta invaliditāte

Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) nosaka invaliditāti, tad personai ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par...

Slimības pabalsts, ja cietušajam iestājusies pārejoša darbnespēja un ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B

Ja cietusī persona ir sociāli apdrošināta, proti, darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, un tai ir iestājusies pārejoša darbnespēja, tad VSAA no...