Kaitējuma atlīdzināšana

Par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīta kaitējuma atlīdzināšanu civilprocesā

Par noziedzīgā nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu civilprocesā norādām šādu informāciju Saskaņā ar KPL 350. pantu kompensācija ir naudas izteiksmē...