Valsts juridiskā palīdzība un kompensāciju izmaksa cietušajiem – Tiesu administrācijas ziņā

Personām, kurām ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, tagad būs jāvēršas Tiesu administrācijā. Arī tiem, kas atzīti par cietušajiem kriminālprocesā, valsts kompensāciju turpmāk izmaksās Tiesu administrācija.

Pagājušajā gadā likumdevējs akceptēja Tieslietu ministrijas ierosinājumu par Juridiskās palīdzības administrācijas un Tiesu administrācijas apvienošanu.

Abu iestāžu apvienošana tika īstenota, lai uzlabotu valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī samazinātu valsts pārvaldes sadrumstalotību, nepazeminot iepriekš sniegto pakalpojumu skaitu un kvalitāti.

“Personu, kurām atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumam ir tiesības uz juridisko palīdzību, tiesību un saistību loks paliek nemainīgs. Tāpat juridiskās palīdzības sniedzēju tiesību un pienākumu apjoms paliek nemainīgs. Personas, kurām atbilstoši likumam “Par valsts kompensāciju cietušajiem” ir tiesības uz valsts kompensāciju, tiesību un saistību loks paliek nemainīgs,” norādīts saistīto likumprojektu anotācijās.

Tādējādi no 2024. gada 1. janvāra Tiesu administrācija līdzās iepriekš noteiktajiem pienākumiem turpmāk īstenos arī šādus uzdevumus:

  • nodrošinās valsts apmaksātas juridiskās palīdzības saņemšanu likumā noteiktajām personām;
  • atlīdzinās zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu vecāko darbu obligātās aizstāvības gadījumos kriminālprocesos;
  • izmaksās valsts kompensācijas tīšos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;
  • likumā noteiktajos gadījumos piedzīs valsts sniegtajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksātos valsts budžeta līdzekļus;
  • uzturēs Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un Valsts kompensācijas reģistru;
  • nodrošinās tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbību.

Ievērojot konsekvenci iestāžu apvienošanā un pārņemot saistības, grozīts Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums un likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra Tiesu administrācija:

  • izskata Juridiskās palīdzības administrācijā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegtos un neizskatītos iesniegumus;
  • izpilda Juridiskās palīdzības administrācijas izdotos un spēkā esošos administratīvos aktus, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu, kā arī piedzenot tos izdevumus, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu;
  • izpilda Juridiskās palīdzības administrācijas izdotos un spēkā esošos administratīvos aktus, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu, kā arī piedzenot tos naudas līdzekļus, kuri saistīti ar izmaksāto kompensāciju cietušajiem;
  • kā Juridiskās palīdzības administrācijas saistību pārņēmēja kļūst par līgumslēdzējas pusi juridiskās palīdzības līgumos ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas noslēgti līdz 2023. gada 31. decembrim.

Raksta autors- www. lvportals.lv

Vairāk informācijas- https://lvportals.lv/skaidrojumi/358847-valsts-juridiska-palidziba-un-kompensaciju-izmaksa-cietusajiem-tiesu-administracijas-zina-2024