Tiks stiprināta juridiskās palīdzības sniegšana Latvijā, pievienojot Juridiskās palīdzības administrāciju Tiesu administrācijai

 

Valdība atbalstīja juridiskās palīdzības stiprināšanu Latvijā, pievienojot Juridiskās palīdzības administrāciju Tiesu administrācijai. Lēmums pieņemts, izvērtējot iestāžu funkcijas, ar mērķi padarīt tās efektīvākas. Plānots, ka, apvienojot resursus vienā iestādē, tiks mazināta valsts pārvaldes sadrumstalotība, vienlaikus nodrošinot pieejamo resursu racionālu izmantošanu.

Izmaiņas Tieslietu ministrijas padotības iestāžu funkcijās notiek atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam 2020, kurā viens no uzdevumiem valsts pārvaldes procesu pārskatīšanā bija atbalsta funkciju centralizācija un mazo iestāžu lietderības izvērtēšana, nodrošinot mazo iestāžu efektivitātes celšanu un radniecīgo iestāžu funkciju apvienošanu.

Sekmīgai iestāžu apvienošanai ir izstrādāts rīcības plāns, kas vienlaikus paredz turpmāk  lielākas iespējas ieviest ārvalstu finansētus projektus juridiskās palīdzības pakalpojumu attīstībai un attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu, tostarp sekmējot tiesu darba efektivitāti.

Paredzēts, ka ar 2024. gada 1. janvāri Tiesu administrācija būs Juridiskās palīdzības administrācijas funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, prasību, informācijas sistēmu, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Ar Juridiskās palīdzības administrācijas pievienošanos Tiesu administrācijai saistītos izdevumus paredzēts segt no Juridiskās palīdzības administrācijas darbības nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

Vairāk info: https://www.jpa.gov.lv/lv/jaunums/tiks-stiprinata-juridiskas-palidzibas-sniegsana-latvija-pievienojot-juridiskas-palidzibas-administraciju-tiesu-administracijai