Tieslietu ministrija izvērtē cietušo atbalsta sistēmas funkcionalitāti

Viena no Eiropas Savienības (ES) prioritātēm tieslietu jomā ir noziegumos cietušo atbalsts. Arī Latvijā ir pieejama virkne juridisku, finansiālu, medicīnisku, psiholoģisku un cita veida cietušo vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) ir nākusi ar iniciatīvu izvērtēt šobrīd pieejamās noziegumos un pāridarījumos cietušo atbalsta sistēmas funkcionalitāti, ar mērķi uzlabot valsts atbalsta pakalpojumu sniegšanas sistēmu cietušajiem. Atbilstoši arī Valdības rīcības plānam, TM līdz gada beigām valdībā iesniegs priekšlikumus atbalsta sistēmas procesa pilnveidošanai.

Šīs iniciatīvas kontekstā “cietušā” jēdziens attiecas arī uz personām, par kuru piedzīvoto nav uzsākts kriminālprocess. “Noziegumā cietušā” statuss attiecināms uz personām, kuras par cietušām atzītas kriminālprocesā.

TM ir uzņēmusies izvērtēšanas procesa koordinēšanu, “savedusi kopā” procesā iesaistītos, lai noskaidrotu, kā veidojas sadarbība starp iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un kas ir nepieciešams tam, lai sistēma strādātu vēl labāk un būtu pieejama cietušajam. Par procesa izvērtēšanas formu TM izvēlējās neitrāla procesa vadītāja jeb fasilitatora uzraudzīto inovācijas sprinta formātu. Šis dizaina domāšanā balstītais darbnīcu cikls, kura īstenošanu nodrošina Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija, ļauj dažādām iesaistītajām pusēm īsā laika posmā un neitrālā darba vidē kopīgi izzināt risināmā jautājuma kontekstu un iesaistīto vajadzības, lai definētu problēmu, kurai izstrādāt risinājuma sākotnējo formu jeb prototipu.

Vairāk informācijas: https://inovacija.mk.gov.lv/lv/jaunumi/tieslietu-ministrija-izverte-cietuso-atbalsta-sistemas-funkcionalitati/