Konsultējies un rīkojies, lai izvairītos no nepatikšanām!

No 2023. gada 2. oktobra līdz 8.  decembrim Latvijas iedzīvotājiem vairākās pilsētās būs pieejama sākotnējā juridiskā palīdzība – viena bezmaksas konsultācija juridiskos jautājumos.

Konsultācijas mērķis ir sniegt tās saņēmējam norādi par to, kur un kādā veidā vai formā risināma tikko radusies vai varbūt jau ilgstoši pastāvējusi, bet malā atlikta un nerisināta problēma.

Nesakārtoti īpašuma jautājumi? Neskaidra situācija ar mantojumu? Parādi? Saņemtas vēstules no tiesas, iestādēm vai amatpersonām? Ilgstošas problēmas ģimenē, ko neizdodas atrisināt saviem spēkiem? Lielākoties ir iespējams juridiski korekts risinājums, kas, pat ja pilnībā neapmierinās visas puses, tomēr ļaus jautājumu atrisināt un dzīvot tālāk, nevelkot šo problēmu sev līdzi.

Tieslietu ministrija ar Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta atbalstu un sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju tiesu efektivitātei (Council of Europe European Commission for the efficiency of justice) un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu (DG REFORM) īsteno projektu “Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)”.

Šī projekta ietvaros tiek veikts izmēģinājums – sākotnējo konsultāciju juridiskos jautājumos iedzīvotājiem sniegs īpaši apmācīti konsultanti, kas savā ikdienas darbā tiešā veidā strādā ar cilvēkiem: pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs, kā arī Dobeles novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Auce”.

Konsultācijas tiks sniegtas ierobežotu laika periodu – no 2023. gada 2. oktobra līdz 8. decembrim, tās notiks dažādās vietās dažādos laikos, iepriekš piesakoties pa zemāk norādītajiem tālruņa numuriem. Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” konsultācijas būs iespējams saņemt tikai pa telefonu.

 

Vairāk informācijas:https://www.jpa.gov.lv/lv/jaunums/konsultejies-un-rikojies-lai-izvairitos-no-nepatiksanam?utm_source=https%3A%2F%2Flvportals.lv%2F