Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par savām tiesībām

Ceturtdien, 17. martā, tiks uzsāktas “Brīvo juridisko profesiju dienas 2022”, kuru ietvaros iedzīvotājiem laika posmā no 17. marta līdz 29. aprīlim būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem notāriem un sertificētiem mediatoriem, risinot dažādus juridiska rakstura jautājumus.

Brīvo juridisko profesiju dienu norises grafiks:

17. martā – Tiesu izpildītāju dienas.

Tiesu izpildītāji iedzīvotājus konsultēs par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un parādu pārvaldību.

Bezmaksas konsultācijas norisināsies visas dienas garumā caur e-pastu (tidienas@lzti.lv), caur Whatsapp platformu (uz tālr. 27840355), sūtot ziņas caur Facebook Messenger platformu (uz LZTI Facebook kontu www.facebook.com/LZTIP), kā arī plānots atvērt tālruņa līniju. Plašāka informācija pieejama www.lzti.lv.

No 21. līdz 25. martam – Advokatūras dienas.

Advokatūras dienu ietvaros zvērināti advokāti pēc iepriekšēja pieraksta sniegs bezmaksas konsultācijas par dažādiem tiesību jautājumiem.

Ar izvēlēto advokātu, ja viņš būs pieteicies sniegt konsultāciju, jāsazinās individuāli. Informācija par advokātiem, konsultāciju vietām un laikiem tiks ievietota Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājaslapā www.advokatura.lv. Pirms konsultācijas nepieciešams iepriekš pieteikties pie konkrētā advokāta.

Datums tiks precizēts – Notāru dienas.

Notāru dienas ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja konsultēties par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un labticīgā ieguvēja aizsardzību.

Bezmaksas konsultācijas norisināsies Zoom platformā. Plašāka informācija pieejama Latvijas Zvērinātu notāru padomes Facebook kontā www.facebook.com/mansnotars.

Tāpat Notāru dienas ietvaros tiks rīkots pasākums vidusskolu jauniešiem “Iekāp notāra kurpēs.” un “Krāpšanas rokasgrāmatas” atvēršanas pasākums.

No 25. līdz 29. aprīlim – Mediācijas dienas.

Sertificēti mediatori Mediācijas dienās organizēs bezmaksas konsultācijas un dažādus bezmaksas seminārus tiešsaistes režīmā par mediāciju un ar to saistītajiem jautājumiem.

Bezmaksas konsultācijas norisināsies telefoniski, zvanot uz tālr. 28050777, kā arī vēršoties pie jebkura no sertificētajiem mediatoriem, kuru kontakti atrodami sertificētu mediatoru mājaslapā www.sertificetimediatori.lv/mediatori/. Norādāms, ka bezmaksas telefoniskas konsultācijas tiek sniegtas visu gadu.

Plašāka informācija drīzumā būs pieejama sertificētu mediatoru mājaslapā www.sertificetimediatori.lv/.

Avots: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/iedzivotajiem-bus-iespeja-sanemt-bezmaksas-konsultacijas-par-savam-tiesibam