Esmu cietušais kriminālprocesā

Jūs tiksiet atzīts par cietušo kriminālprocesā, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums ir radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums, piemēram, Jūs esat publiski apmelots, Jūs esat fiziska uzbrukuma rezultātā guvis ievainojumus , Jūsu manta tikusi sabojāta vai nozagta utt. Kā cietušajam Jums ir ar likumu garantētas zināmas tiesības gan pirms kriminālprocesa uzsākšanas, gan kriminālprocesa ietvaros un pēc tā pabeigšanas.

Kriminālprocesu Latvijā uzsāk ar izmeklēšanu, ko veic policijas darbinieki prokurora uzraudzībā. Brīdī, kad policijas rīcībā ir pietiekami pieradījumi tam, ka aizdomās turamā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, krimināllieta tiek nodota prokuroram, kurš pieņem lēmumu par apsūdzības uzradīšanu aizdomās turamajam un lietas nosūtīšanu tiesai.

Tiesa veic iegūto pierādījumu analīzi. Ja ir pamats atzīt apsūdzēto par vainīgu, tiesa piespriež viņam/viņai kriminālsodu. Ja nav pietiekamu pierādījumu tam, ka apsūdzētais ir izdarījis viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, viņš ir atzīstams par nevainīgu un attaisnojams.

Šajā resursā apkopotā informācija iepazīstinās Jūs ar kriminālprocesa posmiem, raksturojot Jūsu tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas un kriminālvajāšanas laikā, iztiesāšanas laikā, kā arī pēc sprieduma taisīšanas pirmās instances tiesā. Papildus tam, var uzzināt par palīdzību un atbalstu, ko Jūs varat saņemt.