Kas ir liecinieks?

Kriminālprocesa likumā teikts, ka liecinieks ir persona, kura likumā noteiktajā kārtībā uzaicināta sniegt ziņas (liecināt) par kriminālprocesā pierādāmajiem apstākļiem un visiem ar tiem saistītajiem faktiem. Pirmstiesas kriminālprocesā liecinieks ziņas sniedz aptaujā vai liecību sniegšanā. Iztiesāšanā liecinieks ziņas sniedz tikai nopratināšanā.

Kādai informācijai jābūt liecinieka rīcībā?

Par liecinieku var kļūt cilvēks, kurš nepastarpināti ir ieguvis informāciju par noziedzīgu nodarījumu un ar to saistītiem apstākļiem un faktiem. Piemēram, redzējis noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; ievērojis cilvēku, kurš skrien no nozieguma vietas; atradis nozieguma izdarīšanas rīkus vai citus saistītus priekšmetus. Par liecinieku var būt arī cilvēks, kurš pats nav redzējis noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet no citiem cilvēkiem ir uzzinājis kādu svarīgu informāciju, kas saistīta ar izdarīto noziedzīgu nodarījumu (piemēram, ir uzzinājis, ka kāds piedāvājis nopirkt nozagto mantu; stāstījis par savu vai cita cilvēka piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā).

Kas nav uzskatāms par liecinieku?

Par liecinieku nav uzskatāms cilvēks, kura rīcībā ir tikai vispārzināma, publiski pieejama informācija par noziedzīgo nodarījumu – nevar kļūt par liecinieku, ja visa informācija par noziedzīgu nodarījumu ir iegūta, piemēram, no medijiem (TV, radio, avīzēm).