Ja esmu kļuvis par liecinieku, atsakoties no cietušā statusa kriminālprocesā

Ja Jūs esat liecinieks, Jūs varat iegūt informāciju par kriminālprocesu, kurā Jūs sniegsiet liecību, kā arī informāciju par personu, kura ar Jums sarunāsies (amats, uzvārds).

Pirms jautājumu uzdošanas, procesa virzītājs sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām, pienākumiem un atbildību, un to, kā Jūsu sniegtās ziņas tiks fiksētas. Ja liecības sniegšanas norises gaitu paredzēts fiksēt skaņas vai attēla ierakstā, Jūs par to brīdinās pirms liecību sniegšanas uzsākšanas. Jūs informēs, ka varat sniegt liecību valodā, ko protat vislabāk – ja nepieciešams, izmantojot arī tulka pakalpojumus.

Kā liecinieks, Jūs varat:

  • izdarīt piezīmes un papildinājumus amatpersonas pierakstītajā liecībā vai liecību uzrakstīt pats – valodā, ko protat. Ja liecību vēlaties rakstīt pats, pasakiet to amatpersonai.
  • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
  • iesniegt sūdzību par aptaujas vai liecības sniegšanas norisi pirmstiesas kriminālprocesa laikā;
  • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par neattaisnotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās vai lūgt tiesu atsaukt jautājumus par privātās dzīves noslēpumu. Tad, ja lūgumu noraida, Jūs varat pieprasīt, lai tas tomēr tiek ierakstīts tiesas sēdes protokolā.
  • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu