Kādos gadījumos valsts kompensāciju neizmaksā?

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

  • nav uzsākts kriminālprocess;
  • nav noticis noziedzīgs nodarījums;
  • ja noziedzīgs nodarījums ir vērsts pret satiksmes drošību;
  • ja Jūs neesat atzīts par cietušo kriminālprocesā;
  • ja noziedzīgs nodarījums izdarīts aiz neuzmanības;
  • ja nokavēts valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš (trīs gadi pēc dienas, kad Jūs esat atzīts par cietušo kriminālprocesā vai uzzinājāt par faktiem, kas Jums dod tiesības to darīt) bez attaisnojošiem iemesliem;
  • ja Jūs jau esat saņēmis atlīdzību no vainīgā, kuras apmērs pārsniedz izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to;
  • ja noziedzīga nodarījuma rezultātā nav iestājušās šādas sekas – iestājusies personas nāve, nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai persona inficēta ar HIV, B vai C hepatītu.