Psiholoģiskās palīdzības iestādes Latvijā

Pilsēta Iestādes nosaukums Kontaktinformācija Iestādes piedāvātie pakalpojumi
Aizpute
“Dzīvesprieks” asociācija,
Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrs
Adrese: Aizupe, Vānes p., Kandavas n., LV-3131
Tālr.: 63 155 103
Nodrošina sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un profesionālo pamatizglītību jauniešiem vecumā no 15-18 gadiem
Allaži
Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centrs
www.allazukrizescentrs.lv
Adrese: “Austrumi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas n. LV-2154
Tālr.: 67148606, 26818926
Alūksne
Alūksnes rajona padomes izglītības pārvalde, Skolu
psiholoģiskās palīdzības centrs
Adrese: Pils 21, Alūksne, LV-4301
Tālr.: 64321675
Alūksne
“Saulstariņi”” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs Adrese: Helēnas iela 75A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālr.: 64323615
Balvi
Balvu ģimenes atbalsta centrs Raiņa iela 52, Balvi, LV4501
Tālr.: 64521997
Atbalsts un rehabilitācija, kurš vēlas pilnveidot attiecības ar līdzcilvēkiem, rūpēties par savu un bērnu emocionālo labsajūtu, fizisko veselību, vēlas atklāt savus iekšējos resursus un balstoties uz tiem uzlabot ģimenes labklājību, psiholoģisko klimatu ģimenē.
Cesvaine
„Mārtiņroze”, sociālās palīdzības atbalsta fonds Adrese: A. Saulieša iela 5, Cesvaine, Madonas raj., LV-4871
Tālr.: 64852459
Cēsis
Ģimenes atbalsta nodaļa Adrese: Bērzaines ielā 18, 3. stāvā (9.kab) , Cēsis, Cēsu n. LV-4101
Tālr.: 64127898
e-pasts:elita.rancane@cesis.lv
Ģimeņu atbalsta nodaļa sniedz palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem.
Cēsis
Cēsis – Dienas centra “Saules taka” Adrese: Bērzaines ielā 16, Cēsis, Cēsu n.LV-4101
Tālr.: 64127884
e-pasts: anna.jursevska@cesis.lv
Dienas centru var apmeklēt Cēsu novada pamata dzīves vietu deklarējušie un faktiski dzīvojošie bērni un jaunieši.
Cēsis
Psiholoģiskās palīdzības un atbalsta dienests Adrese: Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, LV-4101
Tālr.: 64 107 039
Daugavpils
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Psiholoģiskās palīdzības centrs www.izglitiba.daugavpils.lv
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tārl: 65421309
e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv
Daugavpils
Daugavpils pilsētas dome, ģimenes atbalsta centrs – patversme Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410
Tālr.: 5442502
Sniegt sociālos pakalpojumus sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām (klientiem), lai palīdzētu klientam pārvarēt ikdienas grūtības un krīzes situācijas, kā arī palīdzētu integrēties sabiedrībā
Dobele
Dienas centrs “Solis” Adrese: E. Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles n., LV -3701
Tālr.: 637 81196, 637 80179
Dundaga
Dundagas pagasta padomes „Veselības un sociālās palīdzības centra” Sociālais dienests Pils ielā 6, Dundaga, Talsu rajons, LV-3270.
Tālr.: 63232306
Psihologa pakalpojumi un sociālā darbinieka pakalpojumi ģimenei, kurā kāds no ģimenes locekļiem cietis no vardarbības.
Ērģeme

(Valkas n.)

“Saulīte” ģimenes atbalsta
centrs
Adrese: “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes p., Valkas n., LV- 4711
Tālr.: 29356739
Sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no 3 līdz 18 gadiem
Gulbene
Gulbenes rajona izglītības pārvalde, Pedagoģiski
psiholoģiskās palīdzības centrs
Adrese: Ābeļu iela 2-58, Gulbene, Gulbenes n., LV-4401
Tālr.: 64471258
Gulbene
Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs

 

Adrese: “Brīnumi” Litenes p. Gulbenes n.,  LV-4405
Tālr: 26175387
e-pasts: litenes.pii@gulbene.lv
Pakalpojumus var saņemt bērni no visas republikas – bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī bērni, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vecāku slimības gadījumā.
Jelgava
Jelgavas rajona bērnu un ģimeņu atbalsta centrs Adrese: Parka iela 11, Jelgavas rajons, Eleja, LV – 3023.
Tālr.: 63061154
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Jelgava
Ingas Birkmanes psihologa prakse Adrese: O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 26527788
Ģimenes psihoterapija, konsultācijas, rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Jelgava
“Centrs Elizabete” biedrība Adrese: Filozofu iela 3a, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63020955
Sniegt atbalstu un palīdzību, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālpsiholoģisko rehabilitāciju un cita veida pakalpojumus bāreņiem, bez vecāku gādības un aprūpes palikušiem bērniem, bērniem, sievietēm un ģimenēm krīzes situācijā. Veicina alternatīvās bērnu ārpus ģimenes aprūpes formas attīstību- bērnu aprūpi audžu ģimenēs, aizbildniecībā un adopcijā.
Nodrošina atbalstu audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētajiem, kā arī bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē.
Darbojas kā izglītības un atbalsta centra bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas.
Sniedz stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, sievietēm un ģimenēm krīzes situācijā un augsta sociālā riska situācijā.
Jelgava
Jelgavas rajona padomes Psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs (PPIC) Adrese: Pasta iela 37-42, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63024920
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Kandava
Kandavas novada sociālās palīdzības centrs Adrese: Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma raj., LV-3120
Tālr.: 63182037
Sociālā aprūpe bez izmitināšanas.
Liepāja
Centrs MARTA Liepājas filiāle Adrese: Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 29 195 442
Palīdzības un atbalsta centrs vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.
Liepāja
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests E.Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401 Sociālais atbalsts Liepājas iedzīvotajiem.
Liepāja
Radošais psiholoģijas centrs ĢIMENEI Adrese: Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 29 757 231

Var saņemt to pakalpojumu, kas visefektīvāk palīdzētu problēmas risināšanā, uzlabojot dzīves un attiecību kvalitāti.
Var nākt bērni, pieaugušie, ģimenes, bērnu vecāki, pāri, lai kvalificētu speciālistu vadībā, varētu rast jaunus risinājumus, iespējas un resursus.

Līgatne
Līgatnes Dienas un interešu centrs „Saulespuķe” Adrese: Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes n.,  LV-4110 Dienas un interešu centrs piedāvā organizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, interešu, mūžizglītības un socializācijas programmas pieaugušajiem un senioriem.
Limbaži
Limbažu novada pašvaldības Sociālais un veselibas dienests Adrese: Klostera iela 2, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001
Tālr.: 64 022 692
Limbaži
Limbažu pilsētas sociālā dienesta – Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs “Limbaži”
Adrese: Zāles iela 8, Limbaži, LV- 4001
Tālr.: 64 070 843
Limbaži
Limbažu konsultatīvais bērnu centrs Adrese: Dārza iela 24, Limbaži, LV-4001
Tālr.: 64 070 761
Ļaudona
Ļaudonas bērnu un jauniešu centrs „Mūsmājas” Adrese: Aiviekstes 5, Ļaudona, Ļaudonas p., Madonas n., LV- 4862
Tālr.: 26146765
Madona
Madonas novada Dzelzavas dienas aprūpes centrs Adrese:”Grāveri1″, Dzelzava, Madonas n., LV-4873
Tālr.: 29166761
e-pasts: dzelzavascentrs@inbox.lv
Ogre
Ogres jaunatnes veselības centrs Adrese: Meža prospekts 9 – 65.kab., Ogre, Ogres n., LV- 5001
Tālr.: 65022924
Ozolnieki
Lauku sieviete pret vardarbību Adrese:, Ozolnieki, Ozolnieku p., Ozolnieku n. LV-3018
Tālr.: 29211093
Veicina pilsonisko sabiedrību; atbalsta sociālo jautājumu risināšanu sabiedrībā; sekmē sociālās rehabilitācijas attīstību sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām; organizē palīdzību vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem – juridisko, medicīnisko, sociālo u.c., tai skaitā nodrošināt pagaidu pajumti krīzes situācijā;sniedz informāciju un izglīto par iespējām palīdzēt vardarbībā cietušajiem, kā arī palīdzības sniedzējiem; labdarības pasākumu organizēšana; attīstīt starptautisko sadarbību.
Priekule
“Putni”, ģimenes atbalsta centrs Adrese: Maija 6, Liepas p., Priekuļu n., LV-4128
Tālr.: 64195222
Preiļi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centrs

 

Adrese: Aglonas 1a. Preiļi,
Tālr.: 65320124, 28366650
e-pasts: liene.gzibovska@preili.lv
Nodrošina dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.
Rīga
Krīžu un konsultācijas cents “Skalbes” www.skalbes.lv
Adrese: Kungu iela 34, Rīga  LV-1050
Tālr.: 24551700 (09:00-17:00)
Krīzes tālrunis: 67222922, 27722292 (24/7)
Profesionāla palīdzība, atbalsts un informācija cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Psihologs, psihoterapeits, krīzes intervence.
Rīga
Ģimenes psiholoģiskais centrs
“Līna”
Adrese: Miera iela 17-4, Rīga LV-1001
Tālr. 29451188, 67379427
e-pasts: info@lina.lv
Psiholoģiskā atbalsta grupas.
Psihologs individuāli, pāriem, ģimenēm. Smilšu spēļu terapija. Psihoterapeits. “Bērnu emocionālā audzināšana”. Mākslas terapeits. Psihodrāmas terapeits.
Rīga
Sociālo pakalpojumu aģentūra Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010
www.krize.lv; www.spa-nvo.lv
Tālr.:: 67324505, 29244182
e-pasts: SPAgentura@gmail.com
Sniedz profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
Rīga
Pep mammas www.pep.lv
Tālr.: 25507801
e-pasts: pep.mammas@gmail.com
Profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam.
Rīga
Radošais psiholoģijas centrs
ģimenei
www.gimenei.lv
Adrese: Mārupes iela 4 -21, Rīga LV-1002
Tālr.:29757231
Psiholoģiskā konsultēšana, psihodiognostika, ģimenes terapija, grupu vadīšana, smilšu terapija, pasaku
terapija, palīdzība vardarbības upuriem, traumu psihoterapija, sistēmfenomenoloģiskā terapija, semināru
organizēšana, projektu vadīšana, psihoorganiskā analīze, psihodrāma, supervīzijas sociāla darba speciālistiem, bērnu emocionālā audzināšana, sociālais atbalsts, jauniešu izglītošana, grupu organizēšana, marte meo metode, psiholoģiskā izpēte.
Rīga
Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma” www.sirdsgaisma.lv
Adrese: Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004
Tālr.:67704831, 28628596
ACBĢ „Sirdsgaisma” pakalpojumi tiek sniegti bērniem no sociālā riska ģimenēm vecumā no 5 – 15 gadiem, kā arī tiek piedāvāta iespēja saņemt visus mūsu piedāvātos pakalpojumus bērniem ar kustību traucējumiem no sociālā riska ģimenēm.
Rīga
Resursu centrs sievietēm
“Marta”
www.marta.lv
Adrese: Matīsa iela 49 – 3 Rīga, LV-1009
Epasts: centrs@marta.lv
Tālr.: 67378539
Profesionālu palīdzība un atbalsts grūtās dzīves situācijās. Sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas.
Rīga
Atbalsta tālrunis noziegumos cietušiem cilvēkiem 116006
Katru dienu 07:00-22:00
www.cietušajiem.lv
Informācija un atbalsts noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri ir bijuši nozieguma aculiecinieki
Rīga
Latvijas ģimenes plānošanas un
seksuālās veselības asociācija
“Papardes zieds”
www.papardeszieds.lv
Adrese: Kr. Valdemāra iela 147 k-2 47, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67212700, 26515234
izglītojoši pasākumi gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī.
Rīga
Centrs “Dardedze” www.centrsdardedze.lv
Adrese: Cieceres iela 3a Rīga, LV – 1002
epasts: info@centrsdardedze.lv
T: 67600685, 29556680.
Psiholoģiskās konsultācijas – bērniem un ģimenēm, kas saskarušās ar vardarbību, kā arī nodrošinām atbalstu ikvienai ģimenei ar bērniem; preventīvas programmas ar mērķi pasargāt bērnus no vardarbības;
Rīga
Krīzes grūtniecības centrs www.krizescentrs.lv
Adrese: Tērbatas iela 38-4, Rīga,LV-1011
Tālr.: 67227033, 22083263
e-pasts: palidziba@krizescentrs.lv
Konsultatīva palīdzība neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos.
Rīga
Cietušo atbalsta centrs www.cac.lv
Adrese: Kr. Barona iela 88/2-42, Rīga, LV-1001
Tālr.: 67298322
Juridiskās un psiholoģiskās konsultācijas. Mediācija
Rīga
“Psiholoģiskās ekspertīzes un
psiholoģiskās izpētes centrs”
Adrese: Lāčplēša iela 24-26, Rīga, LV-1011
Tālr.: 26417301
Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi.
Rīga
LU Psiholoģiskās palīdzības centrs Adrese: Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV-1083
Tālr.: 67034020
Psiholoģiska konsultēšana un izpēte bērniem un pieaugušajiem
Rīga
Dienas centrs “Vecmīlgrāvis” Adrese: Emmas iela 3, Rīga, LV – 1015,
Tālr.: 67181515
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Dienas centrs “Ķengarags” Adrese: Aglonas iela 35/3,Rīga, LV-1057
Tālr.: 67181640
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Dienas centrs “Ābeļzars” Adrese: Avotu iela 31, Rīga, LV – 1009,
Tālr.: 67037656
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Dienas centrs “Kamene” Adrese: Salnas iela 2, Rīga, LV – 1021,
Tālr.: 67181236
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Dienas centrs “Kastanis” Adrese: Lomonosova iela 1/19,Rīga, LV- 1019,
Tālr.:67181895
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Dienas centrs “Rīdzene” Adrese: Brīvības iela 237/2, Rīga,  LV-1006,
Tālr.: 67105539
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīga
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Ventspils iela 53 Rīga, LV-1002
e-pasts: pasts@bti.gov.lv
Tālr.: 67359128
Inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā
Rūjiena
“Vārpiņa”, Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs Adrese: Dārza 8, Rūjiena, LV-4240
Tālr.: 64263171
Sēlpils
Ģimeņu un ārpusģimenes
alternatīvās aprūpes atbalsta un krīzes centrs
Adrese: Līkumi, Sēlpils p.., Salas n.., LV-5232
Tālr.: 65263342
Sigulda
  Siguldas novada sociālais atbalsta centrs “Cerību māja” Adrese: “Kārkli”, Siguldas p., Siguldas n., LV-2150
Šēdere
Ģimenes atbalsta un krīzes centrā Ilūkstes novada Šēderes pagastā. Adrese: Skolas ielā 11-2 , Ilūkstes n., Šēderes p.,LV-5474 Vecākiem ir dota iespēja piedalīties divās savstarpēji saistītās sociālās rehabilitācijas programmās – Sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem un Dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēm.
Tērvete
“Bērnu pasaule” ģimenes atbalsta centrs Adrese: Labrenči, Tērvete, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730
Tālr.: 63726311
Saņemt individuālās psihologa konsultācijas; saņemt morālu atbalstu grūtā situācijā.
Tukums
Tukuma rajona padomes Sociālās palīdzības koordinācijas centrs Talsu ielā 5, Tukums, LV-3101
Tālr.: 63123774
Psihologa konsultācijas bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām
Vaiņode
“Dialogs” ģimenes atbalsta centrs Adrese: Raiņa iela 60, Vaiņodes p., Vaiņodes n.., LV-3435
Tālr.: 63464460
e-pasts: c-dialogs@inbox.lv
Sniegt sociālās, psiholoģiskās palīdzības un rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm, kuras cieš no vardarbības vai nonākušas krīzes situācijā kā arī Vaiņodes internātpamatskolas skolēniem un viņu ģimenēm un organizēt apmācības un konsultācijas ģimeņu tiesību un pienākumu īstenošanas jautājumos īpaši pievēršot uzmanību.
Valmiera
“Dzīle”, psiholoģiskās
palīdzības un izglītības centrs
www.centrsvaldardze.lv
Adrese: Georga Apiņa iela 12,
Valmiera, LV-4201
Tālr.: 26406406
Konsultāciju nodrošināšana vardarbības un krīzes situācijās; Klientu sociālās aprūpes nodrošināšana; Informatīvi izglītojošais un preventīvais darbs.
Ventspils
“Nāc līdzi!”, Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta centrs Adrese: Lielais prospekts 18, Ventspils, LV-3601
Tālr.: 63628841
Veicināt ģimeņu psihisko veselību, piedāvājot sociālpsiholoģisko, izglītojošo un psiholoģisko palīdzību bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem.
Ventspils
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” Adrese: Talsu iela 39, Ventspils,
LV-3602
Tālr.: 63661515
Nodrošināt profesionālu sociāli – psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, t.sk., vardarbībā cietušām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti, piesaistot nozaru speciālistus.2. Veicināt krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.
Viļāni
Viļānu novada SAC “Cerība” Adrese: Celtnieku ielā 7 – 31, Viļāni LV-4650
e-pasts: sac.ceriba@inbox.lv
Tālr.: 24919651
sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un piesaistot atbalsta sistēmas ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām krīzes situācijās, palīdzot uzturēt dzīves kvalitāti personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ar grūtībām veic pašaprūpi.
Zilupe
SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,

 

  • Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi);
  • Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);
  • Telpu iznomāšana; Tekstilizstrādājumu mazgāšana; Transporta pakalpojumi.