STATISTIKA 2023

Sniegto konsultāciju skaits kopā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Pa telefonu 286 165  451
čats 91 72  163
Kopā  377  237                      614
Informācija par klientu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Vīrietis 97 63 160
Sieviete 189 102 291
Latviešu valoda 194 111 305
Krievu valoda 92 54 146
Cita valoda 0 0 0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 63 44 107
Informatīvs 129 56 185
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 94 65 159
Informācija par notikumu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Nonāvēšana 0 0 0
Miesas bojājumi 7 9 16
Vardarbība/Vardarbības draudi 29 31 60
Dzimumnoziegumi 3 3 6
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 16 6 22
Huligānisms 4 2 6
Ceļu satiksmes negadījums 0 1 1
Cilvēktirdzniecība 2 0 2
Cits 0 0 0
Vardarbība I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Veids
Fiziska 25 31 56
Emocionāla 35 37 72
Seksuāla 2 3 5
Ekonomiska 16 5 21
Vieta
Ģimenē 32 31 63
Darbā 0 1 1
Uz ielas 17 12 29
Internetā 3 3 6
Cits 24 15 39
Cietušais
Vīrietis 25 18 43
Sieviete 45 35 80
Bērns 12 14 26