STATISTIKA 2022

Sniegto konsultāciju skaits kopā

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

Kopā
Pa telefonu 105 103 108  
čats 87 74 57  
Kopā  192  177  165                    
Informācija par klientu

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

Kopā
Vīrietis 35 31 41
Sieviete 70 72 67
Latviešu valoda 64 76  68
Krievu valoda 41 27 40
Cita valoda 0 0  0
Sniegtais atbalsta veids:
Emocionāls, psiholoģisks 15 19  22
Informatīvs 39 30 38
Emocionāls, psiholoģisks un informatīvs 51 54 48

Informācija par notikumu

 

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

Kopā
Nonāvēšana 1 2 0
Miesas bojājumi 12 6 5
Vardarbība/Vardarbības draudi 37 26 18
Dzimumnoziegumi 5 1 2
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 13 7 7
Huligānisms 8 4 1
Ceļu satiksmes negadījums 1 0 0
Cilvēktirdzniecība 0 0 0
Cits 0 0 0
Vardarbība

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

Kopā
Veids
Fiziska 30 18 14
Emocionāla 33 17 21
Seksuāla 3 3 3
Ekonomiska 3 6 5
Vieta
Ģimenē 33 19  22
Darbā 4 3  0
Uz ielas 5 4  4
Internetā 2 4  6
Cits 9 7 11
Cietušais
Vīrietis 12 9 14
Sieviete 38 32 26
Bērns 11 11  5