Kādos jautājumos es varu zvanīt uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem?

Atbalsta tālrunim noziegumos cietušajiem ir divas pamatfunkcijas – psiholoģiskā un informatīvā atbalsta sniegšana. Akciju laikos, kas tiek izsludināti atsevišķi, var tikt sniegtas arī juristu, mediatoru vai citu speciālistu konsultācijas. Notiekot noziegumam un kļūstot par noziegumā cietušo vai aculiecinieku rada nopietnas sekas. Tālruņa funkcija ir psiholoģiski atbalstīt un informēt cilvēkus par atbalsta iespējām. Pašreiz notiekoša vai potenciāli paredzama nozieguma gadījumā obligāti ir jāzvana uz vienoto bezmaksas diennakts Valsts policijas palīdzības tālruni 110.