Par iespēju pieprasīt valsts kompensāciju cietušajiem