Projekts “Vardarbībai patīk klusums”

Untitled

Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”

(Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944)

Projekts tiek īstenots, sadarbībā ar partneri – Biedrību “Skalbes”, Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums“” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros.

Projekta mērķis

Vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances izplatību pret visa veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību (it īpaši jauniešu vidū).

Latvija ir viena no ES dalībvalstīm, kurā vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir īpaši izplatīta parādība. Par to liecina statistika: 2015.gadā vairāk nekā pusē gadījumu, kad sieviete nonāca slimnīcā ar gūtiem miesas bojājumiem, varmāka bija sievietes dzīvesbiedrs (ierosināti 93 kriminālprocesi pret partneriem, kas nodarījuši miesas bojājumus). Neredzot citus risinājumus, vismaz 75 sievietes mēģinājušas izdarīt pašnāvību. Policija gada laikā uzklausīja vairāk nekā 8000 zvanu par konfliktiem ģimenēs; 2500 bērniem, no kuriem 80% bija cietuši no vardarbības ģimenē, saņēma valsts nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Viens no galvenajiem projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” uzdevumiem ir parādīt, ka aiz katra skaitļa stāv cilvēks – tie ir mūsu kaimiņi, draugi un ģimenes locekļi – kam vajadzīga mūsu palīdzība. Uzskatot, ka vardarbība pret sievieti ir problēma, kas jārisina, pirmkārt, pārtraucot klusēšanu, vēlamies ar dažādu pasākumu un paņēmienu palīdzību iedrošināt ikvienu, kas pieredzējis vardarbību vai dzīvo tai līdzās, neklusēt, meklēt atbalstu, ziņot un nepalikt vienaldzīgiem. Vienlaikus projektā iecerēts ar aktīvas publiskas kampaņas palīdzību mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību pret vardarbību kopumā. To plānots darīt, gan preventīvi strādājot ar jauniešiem, gan realizējot informatīvu kampaņu pilsētvidē un medijos.