Veiksmīgi aizvadītas Eiropas dienas noziegumos cietušajiem

Eiropas dienas noziegumos cietušajiem (22. februāris) ir diena, kurā piemin noziegumos cietušo tiesības un nepieciešamību pēc vardarbības apkarošanas, kas arī nostiprināts Eiropas Parlamenta un Padomes – Cietušo tiesību direktīvā, ietverot gan cietušo tiesību kopumu, gan Eiropas Savienības dalībvalstu pienākumu nodrošināt atbalstu cietušo tiesību aizsardzībā.

21. un 22. februārī atzīmējot Eiropas dienu noziegumos cietušajiem Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 organizēja akciju “Pajautā speciālistam” (21. februāris), kur cilvēki dienas gaitā varēja saņemt zvērinātu advokātu un Valsts probācijas dienesta darbinieku konsultācijas. Akcijas laikā tika sniegtas vairāk kā 30 konsultācijas, kur cilvēki meklēja atbalstu jautājumos, kas saistīti ar vardarbību un ekonomiskajiem/krāpnieciskajiem noziegumiem. 22. februāri, realizējot nepieciešamību pēc sabiedrības un nozares speciālistu informēšanas, tika organizēts seminārs “Tuvināsim cietušo tiesības realitātei”, kur pārstāvji no valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sniedza savu skatījumu par situāciju, rekomendācijām un pieredzi saistībā ar cietušo tiesību aizstāvību. Seminārs pulcēja 62 dažādu jomu pārstāvjus un interesentus, kā arī seminārā apkopotā informācijas (prezentācijas) tiek pievienotas, lai nodrošinātu semināra laikā paustās informācijas pieejamību.

Prezentācijas var atvērt lejuplādēt nospiežot uz tēmas virsraksta.

9:30 Atklāšanas uzruna.
Ivars Livdāns, Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 koordinators
Irina Ļitvinova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore

9:40 Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116 006 rezultatīvie rādītāji. Jaunās mājaslapas cietusajiem.lv prezentācija.
Raivo Vilcāns, Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116 006 konsultants

9:50 Juridiskās palīdzības administrācijas 2018.gada darbības rezultāti. Reklāmas rullītis par valsts kompensācijām.
Renāte Jonikāne, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

10:00 Par atbalsta personas pakalpojumu.
Ingūna Krātiņa, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” Atbalsta personas pakalpojuma Rīgas PR reģionālā koordinatore

10:30 Par nepilngadīgā cietušā tiesībām kriminālprocesā.
Kristīne Ozola, Zvērināta advokāte

11:10 Par mediāciju kā alternatīvu veidu strīdu risināšanā no cietušo perspektīvas.
Viktorija Portere, Mediatore, zvērināta advokāte, sertificēta psiholoģe

12:10 Cietušā aspekts darbā ar probācijas klientu.
Sanita Jakuševa, Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte

12:50 Cietušā loma izlīguma procesā
Diāna Ziediņa, Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības departamenta vadītāja p.i.
Tatjana Maļceva, Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadošā eksperte brīvprātīgā darba jomā

Informējam, ka prezentācijās ietvertā informācija var neaptvert visu seminārā izskanējušo informāciju. Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 nenes atbildību par citu prezentētāju norādītās informācijas atbilstību patiesībai. Prezentācijās ietvertā informācija atspoguļo minēto cilvēku un to pārstāvēto iestāžu viedokli.

Rakstu sastādīja
Raivo Vilcāns
Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 konsultants