Valsts programma “Mediācija ģimenes strīdos”

Sertificēti mediatori  valsts programmas “Mediācija ģimenes strīdos” ietvaros nodrošina  valsts apmaksātu mediācijas pakalpojumu ( pusēm bez maksas)  5 stundu apjomā, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu – 7 stundu apjomā. Ja nepieciešams, mediāciju iespējams turpināt par maksu pēc katra sertificēta mediatora individuālās noteiktās stundas tarifa likmes.

Bezmaksas mediāciju ģimenes strīdos var izmantot arī attālināti – tiešsaistē.

Sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, bērnu saskarsmes jautājumi, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana, uzturlīdzekļu apmērs un maksāšanas kārtība, vecāku attiecības un savstarpējā komunikācija, bērnu audzināšanas jautājumi, laulības šķiršana un citi.

Sertificētu mediatoru saraksts, kuri piedalās programmā ir pieejams šeit:  https://sertificetimediatori.lv/mediatori/?_sft_projekts=gimenes-mediacijas-projekts

Konsultācijas par valsts atbalstītu mediāciju ģimenes strīdos ir pieejamas darba dienu laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00 pa tālruni –  28050777 vai e-pastu smp@smp.lv.

Programmu “Mediācija ģimenes strīdos” īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, mediācijas pakalpojumus nodrošina sertificēti mediatori.