Tieslietu ministrs: cietušo personu konsultēšanā būtiska nozīme ir valsts un nevalstisko organizāciju sadarbībai

Trešdien, 24.janvārī, tieslietu ministrs apmeklēja biedrību “Skalbes”, lai apspriestu tās pieredzi konsultāciju sniegšanā cietušajiem un viņu tuviniekiem.

Tieslietu ministrs ar biedrības direktori Zani Avotiņu pārrunāja Krīžu un konsultāciju centra labo praksi cietušo personu konsultēšanā gan pa atbalsta tālruni 116006, gan klātienē centra telpās. Tāpat arī apsprieda pasākumus, lai veicinātu cietušo atbalsta pakalpojumu pieejamību un to attīstības iespējas.

Tikšanās laikā uzmanība tika veltīta centra sadarbībai ar valsts institūcijām – Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu un advokātu birojiem turpmākās palīdzības sniegšanā noziegumos cietušajiem. Abas puses bija vienisprātis, ka atbalsta pilnvērtīgā nodrošināšanā būtiska nozīme ir koordinējošam darbam, lai Krīžu un konsultāciju centra darbinieki varētu sniegt cietušajiem visu nepieciešamo informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām konkrētos gadījumos (krīzes centriem, sociālajiem dienestiem, rehabilitācijas iespējām u.c.).

Bezmaksas informatīvais tālrunis 116006 Latvijā ir pieejams no 2016.gada 1.janvāra, lai nodrošinātu iespēju ikvienai cietušajai personai un tās tuviniekiem bez maksas saņemt psiholoģisko atbalstu un juridisko palīdzību, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem.

Nodrošinot cietušo personu konsultēšanu un atbalsta tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbību, Tieslietu ministrijas padotībā esošā Juridiskās palīdzības administrācija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Skalbes”.

Avots: LR Tieslietu ministrija