Speciālistu apmācības par tiesiskajiem līdzekļiem vardarbībā ģimenē cietušajām personām

Vardarbība pret sievieti un vardarbība ģimenē ir problēma, par kuru skaļi nerunā. Biedrība “Skalbes” kopš 2016.gada nodrošina atbalsta tālruņa cietušajiem 116006 darbību, kā arī sniedz atbalstu krīzes situācijās. Būtisks skaits zvanītāju, kuri vēršas pēc palīdzības, ir sievietes, kuras cietušas no sava partnera vai laulātā vardarbības. Tālruņa konsultantu sniegtais atbalsts ir tilts starp cietušo un situācijas risinājumu – sniedzot psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī informējot par pieejamajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām. Lai tālruņa konsultanti varētu zvanītājiem sniegt informāciju arī par pieejamajiem tiesiskajiem līdzekļiem, 23. un 24. augustā notiek apmācības, kuru galvenais uzdevums ir veidot tālruņa konsultantu izpratni par normatīvo regulējumu, kas nodrošina tiesisko aizsardzību vardarbībā ģimenē cietušajām personām, tai skaitā, bērniem. Apmācības tiek organizētas Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk klusums”” ietvaros.

Plašāka informācija par projektu pieejama: www.lm.gov.lv