Seminārs “Terorismā cietušo atbalsta vajadzības un tiesības”

2021. gada 29.jūlijā biedrība “Skalbes” un Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 sadarbībā ar Victim Support Europe rīkoja apmācības “Terorismā cietušo atbalsta vajadzības un tiesības”, īpašu vērību pievēršot vispārējām cietušo tiesībām. Apmācību mērķis bija paplašināt izpratni par sešām cietušo tiesībām Eiropas Savienības likumdošanas izpratnē (tiesībām tikt saprastam, tiesībām uz informāciju un atbalstu, tiesībām uz tiesisko-proceduālo interešu aizstāvību, tiesībām uz aizsardzību no sekundārās viktimizācijas, tiesībām uz konfidencialitāti, tiesībām uz kompensāciju), kā arī palielināt izpratni attiecināmu uz kopējo cietušo situāciju.