Palielinājies valsts kompensācijas apmērs

Likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” maksimālā izmaksājamā valsts kompensācija noteikta piecu minimālo mēneša darba algu apmērā. Valsts kompensāciju aprēķina, ievērojot minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Pieaugot minimālajai mēneša darba algai līdz 380 euro, personām, kuras tiek atzītas par cietušajiem pēc 2017.gada 1.janvāra, palielināsies izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs.

Valsts kompensāciju var pieprasīt gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt, iesniedzot Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu.

Valsts kompensāciju izmaksā cietušajiem:

  • ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve,
  • cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi,
  • aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība,
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris,
  • inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Par valsts kompensācijas izmaksāšanu atbildīgā iestāde ir Juridiskās palīdzības administrācija.
Papildus informāciju var meklēt mājaslapā www.jpa.gov.lv, vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni: 80001801.