Informatīvs seminārs “Tuvināsim cietušo tiesības realitātei”

Eiropas dienas noziegumos cietušajiem

Informatīvs seminārs “Tuvināsim cietušo tiesības realitātei”

 

2019.gada 22.februārī

 

Norises vieta: Rīga, Tērbatas iela 69

 

 

 

Lektori:

Renāte Jonikāne           Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas  vadītāja vietniece

 

Raivo Vilcāns                Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116 006 konsultants

 

Ingūna Krātiņa            Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” Atbalsta personas pakalpojuma Rīgas PR reģionālā koordinatore

 

Kristīne Ozola              Zvērināta advokāte

 

Viktorija Portere          Mediatore, zvērināta advokāte, sertificēta psiholoģe

 

Santa Jakuševa            Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta probācijas programmu nodaļas vecākā  eksperte

 

Kristiāna Lapiņa          Valsts probācijas dienesta Resocializācijas  departamenta probācijas programmu nodaļas vecākā  eksperte

 

Diāna Ziediņa               Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības departamenta vadītāja p.i.

 

Tatjana Maļceva          Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadošā eksperte brīvprātīgā darba jomā

 

 

 

9:30                      Atklāšanas uzruna.

                             Ivars Livdāns, Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem  116006 koordinators

Irina Ļitvinova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore

 

9:40                      Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116 006 rezultatīvie rādītāji. Jaunās mājaslapas cietusajiem.lv prezentācija.

                             Raivo Vilcāns

 

9:50                      Juridiskās palīdzības administrācijas 2018.gada darbības                           rezultāti.

                              Reklāmas rullītis par valsts kompensācijām.

                                Renāte Jonikāne

 

10:00                   Par atbalsta personas pakalpojumu.

Ingūna Krātiņa

 

10:30                    Par nepilngadīgā cietušā tiesībām kriminālprocesā.

Kristīne Ozola

 

11:10                    Par mediāciju kā alternatīvu veidu strīdu risināšanā no cietušo perspektīvas.

Viktorija Portere

 

12:10                    Cietušā aspekts darbā ar probācijas klientu.

                             Santa Jakuševa un Kristiāna Lapiņa

 

12:50                    Cietušā loma izlīguma procesā

                             Diāna Ziediņa un Tatjana Maļceva

 

 

Ieeja brīva. Aicinām visus interesentus noklausīties informatīvās lekcijas, uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā.

Savu dalību semināra aicinām pieteikt moderatoram Ivaram Livdānam, rakstot uz e-pastu: ivars.livdans@protonmail.com vai zvanot: 26248709.