EIROPAS DIENA NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM 2023 | TIEŠSAISTES SEMINĀRA IERAKSTI

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku, emocionālu vai cita veida kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

SEMINĀRA IERAKSTS 1. DAĻA

0:00:00 Biedrības “Skalbes” direktors Raivo Vilcāns

0:01:27 Tieslietu ministrija, Valsts sekretārs Mihails Papsujevičs

0:15:50 Victim Support Europe, Victim Support Europe izpilddirektors Levent Altan

0:27:30 Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja Santa Laimiņa 1.daļa Vardarbība ģimenē

0:32:00 “Juridiskās palīdzības un kompensācijas sistēmas novitātes” Jeļena Bārbale, Direktora p.i., Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja

0:41:43 “Policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšana bez rakstiska pieteikuma un pagaidu aizsardzība pret vardarbību: rezultāti” Ksenija Kudlajeva, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja vecākā inspektore

0:55:04 “Aktualitātes valsts nodrošinātajā juridiskajā palīdzībā” Ilona Bērzkalne, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte

1:14:57 “SR pakalpojuma sniegšana vardarbīgas uzvedības mazināšanai pilngadīgām personām” Sandra Freimane, Mācību centra MKB vadītāja

1:29:19 “Juridiskā palīdzība cietušajiem kriminālprocesā aktualitātes” Zane Greidiņa, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja

1:43:00 Jautājumi un diskusija

SEMINĀRA IERAKSTS 2. DAĻA

                                       

 

2.panelis Ekonomiskie noziegumi

0:00:00  “Kā nekļūt par cietušo ekonomiskajos noziegumos” Vitālijs Polovinskis, Valsts policija GKrPP ENAP priekšnieka vietnieks

0:28:41 Jautājumi un diskusija 3.panelis Noziegumi internetā

0:39:21 “Naida runa” Inese Ratfeldere, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas priekšniece 4.panelis Darba un civildienesta noziegumi

1:11:42 “Amatpersonu pretlikumīga rīcība, kas saistīta ar vardarbību – vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika” Dace Valgere, Iekšējās drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā inspektore

1:24:19 Jautājumi un diskusija 5.panelis Fiziskais kaitējums, atlīdzība, izlīgums

1:26:56 “Valsts probācijas dienesta loma darbā ar cietušajiem” Diāna Ziediņa, Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja.

1:49:40 “Mediācija” Laima Ārija Zelmene, Biedrības “Mediācijas padome” valdes priekšsēdētāja

2:17:11 Jautājumi un diskusija 6.panelis Vardarbība pret bērnu

2:19:52 “Cilvēku tirzniecība” Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas juridiskā padomniece

2:43:54 “Bērnu mājas projekts Latvijā” Ilze Bērziņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” vadītāja

2:51:44 Jautājumi un diskusija 7.panelis Ekonomiskie noziegumi

2:54:35 “Būtiskākais par investīciju krāpniecību un kā no tās izvairīties” Ingus Valtiņš, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas galvenais juriskonsults”

3:17:54 “Informācija par vienoto krīzes tālruni 116123” Anda Švinka, Vienotā krīzes tālruņa 116123 vadītāja

3:23:15 “Informācija par atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006” Santa Laimiņa, Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja