EIROPAS DIENA NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM 2023 | LEKTORU PREZENTĀCIJAS

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku, emocionālu vai cita veida kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Pievienotas lektoru prezentācijas, kas piekrita to publicēšanai.

“Aktualitātes valsts nodrošinātajā juridiskajā palīdzībā” Ilona Bērzkalne, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte (22.02.2023. Prezentacija_Vardarbiba)

“Kā nekļūt par cietušo ekonomiskajos noziegumos” Vitālijs Polovinskis, Valsts policija GKrPP ENAP priekšnieka vietnieks (Prezentacija 2023)

“Amatpersonu pretlikumīga rīcība, kas saistīta ar vardarbību – vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika” Dace Valgere, Iekšējās drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā inspektore (IDB_Eiropas diena noziegumos cietusajiem_22 02 2023.)

“Valsts probācijas dienesta loma darbā ar cietušajiem” Diāna Ziediņa, Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja. (Valsts probācijas dienesta loma darbā ar cietušajiem)

“Būtiskākais par investīciju krāpniecību un kā no tās izvairīties” Ingus Valtiņš, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas galvenais juriskonsults” (Būtiskākais par investīciju krāpniecību un kā no tās izvairīties_2023_22_02)