EIROPAS DIENA NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM 2022 | TIEŠSAISTES SEMINĀRA IERAKSTI

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku, emocionālu vai cita veida kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Pievienojam semināra ierakstu. Lektoru prezentācijas pieejamas šeit – https://www.cietusajiem.lv/lv/par-mums/aktualitates/eiropas-diena-noziegumos-cietusajiem-2022-lektoru-prezentacijas/

SEMINĀRA IERAKSTS 1. DAĻA

 

SEMINĀRA IERAKSTS 2. DAĻA