EIROPAS DIENA NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM 2022 | LEKTORU PREZENTĀCIJAS

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku, emocionālu vai cita veida kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Tiešsaistes seminārs – Eiropas diena noziegumos cietušajiem 2022  1. daļa. Pievienotas lektoru prezentācijas.

Atklāšanas uzrunas

0:00:08 – Biedrības “Skalbes” direktors Raivo Vilcāns

0:05:02 – Victim Support Europe izpilddirektors Levent Altan

0:17:20 – Ilona Kronberga, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

0:24:30 – Biedrības “Skalbes” atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja Santa Laimiņa

1. panelis Noziegumi internetā

0:29:08 “Krāpšanas interneta vidē” Ruslans Grigs – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas priekšnieks

0:49:24 “Naida runa internetā: vai to var novērst?” Kristīne Pakārkle – Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece

1:13:08 “Kur vērsties kiberincidenta gadījumā” Gints Mālkalnietis – Kiberdrošības eksperts

2. panelis Ekonomiskie noziegumi

1:45:00 ““Naudas mūļu” vainas jautājums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā” Indra Pumpure – Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja palīdze

2:02:57 “Būtiskākais par investīciju krāpniecību” Ingus Valtiņš – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta vecākais juriskonsults

3.panelis Fiziskais kaitējums, atlīdzība, izlīgums

2:26:27 “Personas tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma izpratnē” Ilze Znotiņa – Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļas prokurore

2:42:38 “Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība vardarbībā cietušajiem (jautājumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī cietušo tiesībām piedzīt zaudējumus un morālo kaitējumu civiltiesiskā kārtībā)” Ilona Bērzkalne – Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte

3:05:10 Jautājumi lektoriem

  Ieraksta 2. daļa

4. panelis Vardarbība ģimenē

0:0:00 “Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā” Iveta Valaine -Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietnieces pulkvežleitnante

0:06:09 “Pagaidu aizsardzību pret vardarbību” Maija Laure – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste

0:25:42 “Valsts kompensācija vardarbībā cietušajiem ģimenē” Inga Ozola – Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja

5.panelis Vardarbība pret bērnu

0:39:24 “Bērns kā cietušais iestādē” Sintija Birze – Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore

0:48:30 “Vardarbība pret bērnu – Uzticības tālrunī saņemto zvanu tendences” Anda Sauļūna – Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore 6.panelis Cilvēktiesības

1:02:58 “Cietušais vardarbībā: valsts pozitīvie pienākumi” Mg.iur. Dārta Ūdre – Satversmes tiesas tiesneša palīdze

1:23:45 “Cilvēku tirdzniecība digitālajā vidē un sadarbības mehānismi” Matīss Malojlo – Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskais padomnieks

1:38:55 “Taisnīguma atjaunošanas attīstības perspektīvas” Elvis Dibaņins – Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadošais eksperts

1:57:45 Jautājumi lektoriem