Eiropas diena noziegumos cietušajiem 2021 | Tiešsaistes seminārs

Ik gadu 75 miljoni Eiropas iedzīvotāju kļūst par noziegumu upuriem, piedzīvojot fizisku, emocionālu vai cita veida kaitējumu. Lai pasniegtu palīdzīgu roku cietušajiem, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par noziegumu veidiem un to novēršanas iespējām, 22.februārī tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Īpaši svarīgi uzsvērt, ka ik gadu Eiropā aptuveni 75 miljoni cilvēku kļūst par noziegumu upuriem. Eiropas Savienība atzīst, ka noziegumi ir nozīmīgs apdraudējums sabiedrības iekļautībai un uzsver ikvienas dalībvalsts atbildību preventīvā un atbalsta sniegšanas darbībās.

Tiem, kuriem ir veicies nekļūt par noziegumu upuriem varētu šo skaitli uztvert par šausminošu statistiku, tomēr tie, kas ir cietuši noziegumos to izjūt kā personīgu katastrofu, kas atņem labo ticību dzīvei, var neatgriezeniski ietekmēt fizisko vai garīgo veselību, ietekmēt cilvēka nākotnes iespējas uz veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi, vai pat nāves un arīdzan pašnāvības. Nereti mēs sagaidām, ka cietušais patstāvīgi un pilnvērtīgi vērsīsies pēc atbalsta un palīdzības, tomēr jāsaprot, ka nozieguma pieredze apklusina cietušo, rada apjukumu un raisa grūtības, tieši tādēļ noziegumiem visbiežāk ir slēpta izpausme – nekad viena pati valsts iestāde vai nevalstiska organizācija nespēs identificēt visus noziegumos cietušos.

SEMINĀRA IERAKSTS 1. DAĻA

SEMINĀRA IERAKSTS 2. DAĻA

Semināra ieraksta laika sadalījums/prezentācijas:

Atklāšanas uzrunas

0:30 – Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

9:10 – Biedrības “Skalbes” atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītājs Raivo Vilcāns (runa latviešu valodā)

16:00 – Victim Support Europe izpilddirektors Levent Altan (runa angļu valodā / runas tulkojums latviešu valodā)

 

1. panelis Vardarbība ģimenē

31:30 – Biedrība “Centrs MARTA” pakalpojumu daļas vadītāja Irina Mazurika (prezentācija)

50:30 – Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” Krīžu centrs “Burtnieks” vadītāja Ieva Antonsone

 

2. panelis Fiziskais kaitējums, atlīdzība un izlīgums

1:10:40 – Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja, zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka (prezentācija)

1:31:20 – Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ozola (prezentācija)

1:44:20 – Valsts policijas Kriminālpolicijas pārvaldes galvenā inspektore Dace Landmane

2:08:28 – Valsts probācijas dienests Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departmenta vadītāja Diāna Ziediņa (prezentācija, saite uz prezentēto video)

 

3. panelis Cilvēktiesības

2:39:00 – Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska (prezentācija, saite uz prezentēto video #1, video #2)

3:06:00 – Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa juridiskā padomniece Daina Lepika

3:26:00 – Jautājumi lektoriem

 

2. daļa

4. panelis Darba un amatpersonu noziegumi

0:35 – Valsts darba inspekcija Juridiskā nodaļa juriskonsulte Kristīne Pulkstene (prezentācija)

21:10 – Iekšējās drošības birojs pārstāve Dace Valgere (prezentācija)

 

5. panelis – Interneta un ekonomiskie noziegumi

48:58 – Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska (prezentācija)

1:08:35 – Valsts policijas Noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Homenko

 

Noslēgums

1:55:00 – Biedrības “Skalbes” Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem vadītājs Raivo Vilcāns (prezentācija)

2:14:10 – Diskusija starp ekspertiem/jautājumi un atbildes

2:51:25 – Ekspertu ceļa vārdi – vislielākie izaicinājumi/pateicības