Cietušo atbalsta tālruņa statistika par 2017. gada augustu un septembri