Bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

Nepieciešama juridiska konsultācija?

Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē !
Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām
un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī
nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku
novēršanā, šā gada maijā mēnesī, sākot ar 18.maiju līdz
29.maijam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, ikvienam
būs iespēja saņemt bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas no
augsti kvalificētiem juristiem.
Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām: ģimenes tiesības,
aizsardzība no vardarbības, cietušo tiesības, darba tiesības, saistību
izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.
Lai saņemtu konsultāciju norādītajā laikā, jāzvana uz bezmaksas
informatīvo tālruni 1 1 6 0 0 6 vai jāraksta, izmantojot tiešsaistes
konsultāciju rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv.

! Svarīgi:
pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu;
vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt Jums svarīgo
informāciju.

Attālinātās juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija
organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem ir noslēgts
juridiskās palīdzības līgums, un izmantojot bezmaksas informatīvo
tālruņa 116006 tālruņa infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva
komunikācijas platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajām
atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp
Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību “Skalbes”.