Atskaite par zvaniem akcijas “Pajautā juristam” ietvaros

2017. gada 20. septembrī Labklājības ministrijas projekta “Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci pret sievietēm, kuras cietušas no vardarbības “Vardarbībai patīk klusums”” ietvaros Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 realizēja akciju “Pajautā juristam”. Akcijā piedalījās seši speciālisti – advokāti un juristi – Vineta Ķine, Aija Osmane, Kristīne Ozola, Linda Reisa, Jevgenija Tverjanoviča-Bore un Andris Nurenbergs, kuri laika posmā no 9.00-18.00 sniedza konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem.

Akcijas ietvaros kopumā tika saņemti 63 zvani no cilvēkiem, kuri vēlējās uzdot jautājumus juristiem. Divi cilvēki zvanīja nesaistīti ar akciju un vēlējās saņemt emocionālu atbalstu no 116006 tālruņa konsultantiem. Aptuveni, 7-8 zvani tika saņemti laikā, kad abas tālruņa līnijas bija aizņemtas; nav detalizētas informācijas, vai šiem cilvēkiem izdevās sazvanīt un saņemt konsultāciju vēlāk.

Akcijas laikā “Pajautā juristam” 50 no zvanītājiem bija sievietes, 13 – vīrieši, vecuma amplitūda starp abiem dzimumiem no 25 – 80 gadiem. Aptuveni, 70% latviski un 30% krieviski runājošo. No tiem 62.5% Rīgas iedzīvotāji, 33% zvanītāju no dažādām Latgales pilsētām, bet 4.5% no citiem Latvijas reģioniem. Jāņem vērā, ka šī statistika veidojusies no tiem, kuri informāciju ir snieguši paši. Tā kā sarunas ir anonīmas un konfidenciālas, klients netiek iztaujāts vairāk, kā tikai par notikušo noziegumu vai tēmu, kāpēc ir piezvanījis.

Pamatā tika sniegtas konsultācijas par vardarbības jautājumiem, kā to paredzēja akcijas mērķis, taču netika atraidīts neviens, kurš vēlējās jurista padomu arī citos jautājumos, jo vairāk tāpēc, ka bieži norādītajai pamatproblēmai tika identificēts vardarbībai rakturīgs fons. Jāpiemin, ka 59% gadījumos zvanītājiem bijušas ieilgušas, hroniskas problēmas, taču ievērojamai daļai (41%) palīdzība nepieciešama akūtos gadījumos.

Kā redzams diagrammā, lielākais skaits zvanu (41) saņemti no cilvēkiem, kuri cietuši dažāda veida vardarbībā, bet 1/3 – par citiem, dažādiem jautājumiem, tajā skaitā, no cilvēkiem, kuriem ir sociālas problēmas vai psihiskas saslimšanas, kur jurista iesaiste, pretēji klientu ekspektācijām, nav bijusi rentabla. Klienti arī sūdzējās par citu iestāžu darbu, piemēram, policijas, Sociālā dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, taču šajos gadījumos juristi nesaskatīja likuma pārkāpumu, uz kā pamata būtu jāuzsāk lieta, tamdēļ ieteica vērsties pie attiecīgo iestāžu augstākstāvošas vadības radušos konfliktu risināšanai. Pārējos gadījumos juristi sniedza detalizētu, praktisku konsultāciju par pārkāpuma raksturu, klienta tiesībām un iespējamā risinājuma secīgiem soļiem.

No visiem vardarbībā cietušajiem, viens zvans saņemts no vīrieša (emocionāla vardarbība darba vietā), divos gadījumos zvanīja pieaugušie par cietušiem bērniem (bulings no klasesbiedriem un iespējama seksuāla vardarbība no radinieka), pārējie 38 – no sievietēm, kas cietušas dažāda veida varmācību gan ģimenē, gan darba vietā. Bieži dažāda veida vardarbība kombinējusies, taču zemāk esošā statistika atspoguļo to vardarbības veidu, kurš bijis konkrētajā gadījumā smagākais.


Augstāk esošajā diagrammā kā biežākais vardarbības veids tiek attēlota emocionāla vardarbība, taču jebkuram no pārējiem vardarbības veidiem kā pavadošais bijis emocionāli pazemojošs fons. Divas no cietušajām saskārušās ar mobingu darbā, pārējās – partnerattiecībās. Savukārt attiecībā uz fizisko vardarbību, vienā gadījumā varmāka bijis klientes pieaugušais dēls, pārējie – laulātie vai civilvīri. Seksuālajā vardarbībā divos gadījumos tie bijuši ilgstoši intīmattiecību partneri, bet trijos – nepazīstami cilvēki, vardarbīga kontrole un ekonomiskā vardarbība piedzīvota laulībā vai civilattiecībās. Visbiežāk vardarbībā cietušās piedzīvojušas tādas emocijas kā šoku, bailes, izmisumu, dusmas, apjukumu, vainas izjūtu, bezspēcību, kaunu, pazemojumu, trauksmi, vientulību, kā arī izjutušas turpmāku apdraudējumu.