Atbalsta tālrunis sniedz ne vien psiholoģisku, bet arī informatīvu palīdzību

Kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā darbojas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 – tā mērķis ir sniegt bezmaksas psiholoģisko un informatīvo palīdzību personām, kuras cietušas no noziedzīgiem pāridarījumiem.

Kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā darbojas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 – tā mērķis ir sniegt bezmaksas psiholoģisko un informatīvo palīdzību personām, kuras cietušas no noziedzīgiem pāridarījumiem. «Analizējot pusotra gada kopējo statistiku, var secināt, ka vidēji nedēļā saņemam 40 zvanus. Jāuzsver, ka tālrunis ir anonīms un mēs neprasām norādīt zvanītāja atrašanās vietu, ja vien persona pati sarunas gaitā to neatklāj. Taču, apkopojot datus par tiem zvanītājiem, kuri izvēlējušies atklāt savu atrašanās vietu, iespējams konstatēt, ka tālruņa darbības laikā no Jelgavas saņemti gandrīz 4 procenti zvanu,» stāsta atbalsta tālruņa pārstāvis Ivars Livdāns.

Atbalsta tālruni apkalpo krīžu un konsultāciju centra «Skalbes» darbinieki, kuri pastiprināti papildina juridiskās zināšanas par cietušo tiesībām, lai varētu sniegt ne vien psiholoģiskus un emocionālus ieteikumus, bet arī lietišķu informāciju par cietušo tiesībām un valsts iestādēm, kurās vērsties attiecīgajā situācijā. «Visbiežāk nākas sniegt padomus par Kriminālprocesa likumu – ir gadījumi, kad process jau ir ierosināts, un ir situācijas, kad vēl nav. Pirmajā gadījumā cilvēki zvana, paužot neapmierinātību ar policijas darbinieku vai citu procesa virzītāju darbu, bet otrajā – mēs cenšamies iedrošināt cilvēku vērsties attiecīgajās tiesību aizsardzības iestādēs, lai panāktu atbilstošu savu aizskarto tiesību aizsardzību,» papildina I.Livdāns. Tēmas, par kurām cilvēki visvairāk interesējas, ir ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret īpašumu (krāpšanas, zādzības, laupīšanas), noziegumi pret dzīvību un veselību (miesas bojājumi, slepkavības), huligānisms, ceļu satiksmes negadījumi un citas. «Aktuālāko zvanu tematu vidū nemainīgi savu nozīmīgumu saglabā vardarbība, kas veido 27 procentus no konsultāciju kopskaita,» norāda atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem pārstāvis.

I.Livdāns skaidro, ka pārsvarā zvana cilvēki, kuri paši ir saskārušies ar noziedzīgiem pāridarījumiem un ir no tiem cietuši, tomēr tāpat pietiekami daudz tiek saņemti zvani arī no personām, kas ir nobažījušās par saviem tuviniekiem. «Nereti mēs, izvērtējot situāciju, lūdzam tuvinieku informēt cietušo par mūsu tālruni, lai viņš pats varētu saņemt konsultāciju un uzdrošinātos spert visus nepieciešamos soļus savu tiesību aizsardzībā,» tā atbalsta tālruņa pārstāvis. Zvani uz atbalsta tālruni tiek saņemti no visiem Latvijas novadiem – visvairāk no Rīgas iedzīvotājiem.

Uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 var zvanīt katru dienu no pulksten 7 līdz 22, respektīvi, 15 stundas diennaktī. «Palīdzības tālrunis darbojas anonīmi – konsultanti nejautā nedz zvanītāja personas datus, nedz arī atrašanās vietu. Tāpat konsultanti paši par noskaidroto informāciju neziņo citām iestādēm – vien tad, ja saskata tādu nepieciešamību. Cietušajai personai tiek ieteikts pašai vērsties policijā, pie ārsta vai citur,» papildina I.Livdāns.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem ir pieejams bez maksas – tā darbību atbalsta Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

Publicēts Jelgavas vēstnesis, 03.08.2017