Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem darbības rezultāti 2017.gada I pusgadā

2017.gada 1.janvārī apritēja gads kopš Latvijā darbojas bezmaksas informatīvais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem”, kura darbību nodrošina biedrība “Skalbes”. Juridiskās palīdzības administrācija pārrauga minētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu, un izvērtē sasniegtos rezultātus. Vienotais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem pakāpeniski tiek ieviests visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Zvanot uz šo tālruni psiholoģisku un informatīvu palīdzību var saņemt noziegumos cietušie, aculiecinieki, kā arī līdzcilvēki.

No biedrības “Skalbes” sniegtās informācijas konstatējams, ka 2017.gada I pusgadā 772 zvanītājiem sniegts emocionāls, psiholoģisks un informatīvs atbalsts, nodrošinot koordinētu pieeju atbalsta dienestiem un pakalpojumiem. Zvani uz atbalsta tālruni ir saņemti no visiem Latvijas novadiem, visvairāk no Rīgas iedzīvotājiem. Analizējot zvanu skaitu un problemātiku, secināts, ka lielākoties konsultācijas lūdz sievietes 67%, bet pārējo procentuālo iedalījumu veido saņemtie zvani no vīriešiem un bērniem. Tēmas, par kurām zvana un interesējās visbiežāk, – ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret īpašumu (krāpšanas, zādzības, laupīšanas), noziegumi pret dzīvību un veselību (miesas bojājumi, slepkavības), huligānisms, ceļu satiksmes negadījumi u.c. Aktuālāko zvanu tēmu skaitā nemainīgi saglabājas vardarbība, kas veido 27% no konsultāciju kopskaita.

Uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 var zvanīt katru dienu no plkst. 07:00 līdz 22:00 (15 stundas dienā). Zvani uz tālruni ir bez maksas, zvanot gan no fiksētajiem, gan arī mobilajiem tālruņiem.