2017.gada 20. septembrī juristi sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem

Izmanto iespēju zvanot uz 116 006 !

Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk klusums”” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem. Konsultāciju iespējams saņemt 2017.gada 20. septembrī, zvanot uz Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 laika posmā no 9:00 līdz 18:00.

Vineta Ķine

individuāli praktizējoša zvērināta advokāte

Pārstāv krimināllietās un civillietās. Noslēgts sadarbības līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju. Alsungas novada Domes bāriņtiesas locekle.

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 9:00-12:00

Andris Nurenbergs

Specializācija – civiltiesības, krimināltiesības

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 12:00-15:00.

Aija Osmane

zvērināta advokāte

Zvērinātas advokātes Aijas Osmanes biroja vadītāja. Piedalījusies darba grupā Civillikuma Ģimenes tiesību daļas atjaunošanā. Regulāri piedalās tiesas prāvās, pārstāvot klientus civillietās. Īpaši specializējusies ģimenes tiesību jomā – civillietās, kas saistītas ar nepilngadīgu bērnu aizgādības jautājumiem. Šai jomā ir pieredze arī pārrobežu lietās. Advokāte piedalās arī mantojuma, īpašuma, darba, administratīvajos un citos tiesas procesos.

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 15:00-18:00.

Kristīne Ozola

biedrības “Dienas gaisma” juriste

Jēkabpils pilsētas domes deputāte. Sniedz juridisko palīdzību visām iedzīvotāju grupām, visās tiesību nozarēs, rīko izglītojošus seminārus un veic citas sabiedriskas aktivitātes. Īpaša uzmanība tiek veltīta gimenes strīdu risināšanai, tajā skaitā vardarbībā cietušo sieviešu tiesību aizstāvībai. Sadarbojos ar Juridiskās palīdzības administrāciju un sniedz juridisko palīdzību arī trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 9:00-12:00.

Linda Reisa

zvērināta advokāte. “Zvērināta advokāta Jāņa Ernstsona birojs” partnere. Rīgas Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes lektore, Baltijas apgabala šķīrērtiesas priekšsēdētāja.

Specializācija: civiltiesības.

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 12:00-15:00.

Jevgenija Tverjanoviča-Bore

zvērināta advokāte. Zvērinātu advokātu biroja “INTELLEXI” partnere.

Specializācija: ģimenes tiesības, maksātnespēja, krimināllietas.

Konsultāciju iespējams saņemt zvanot uz 116 006 Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 15:00-18:00