20.februārī no plkst. 09.00 līdz 18.00 biedrība “Skalbes” rīko akciju “Pajautā juristam”

Eiropas Savienības dalībvalstis 22.februārī atzīmē Eiropas dienu noziegumos cietušajiem. Latvija vēlas pievienoties to dalībvalstu saimei, kurās cietušo tiesību aizsardzība ir labāk attīstīta.

Lai veicinātu informācijas pieejamību par esošajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, atskatītos uz paveikto cietušo tiesību aizsardzības stiprināšanā, uzlabotu starpiestāžu sadarbību,  vairotu cietušo personu uzticību izveidotajiem sistēmas elementiem un iedrošinātu tos izmantot, Juridiskās palīdzības administrācija 2018.gada 22.februārī rīko ekspertu diskusiju “Starpiestāžu sadarbības efektivizēšana cietušo tiesību aizsardzības un atbalsta nodrošināšanā”.

Diskusijā piedalīsies Tieslietu ministrijas, tiesu, prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Rīgas bāriņtiesas, Rīgas Sociālā dienesta un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Eiropas dienas noziegumos cietušajiem ietvaros veltītie pasākumi cietušo atbalstam:
2018.gada 20.februārī no plkst. 09.00 līdz 18.00 biedrība “Skalbes” rīko akciju “Pajautā juristam”, kuras ietvaros noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, zvanot uz bezmaksas informatīvo atbalsta tālruni 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem”, būs iespēja saņemt juridiskās konsultācijas.