10.aprīlī pieredzējuši juristi sniegs bezmaksas padomus cietušajiem no vardarbības ģimenē

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, šī gada 10.aprīlī norisināsies akcija “Pajautā juristam”, kuras ietvaros augsti kvalificēti juristi sniegs bezmaksas konsultācijas cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

Juridiskās konsultācijas būs iespējams saņemt 10.aprīlī laika posmā no plkst.9:00 līdz 18:00, zvanot uz atbalsta tālruni cietušajiem 116006.

Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām:

  • vardarbība ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas, rīcība;
  • pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšana vardarbībā cietušajiem tiesā un ar policijas starpniecību;
  • ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas.

 

Santa Ozoliņa

klīniskā psiholoģe, atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem koordinatore:

“Cilvēki, kas cietuši no vardarbības ģimenē, bieži vien jūtas kā ieslodzīti situācijā – bezpalīdzīgi un vieni. Viņi nereti paliek vardarbīgajās attiecībās tādēļ, ka trūkst padoma par savām tiesībām un iespējām. Lai arī psiholoģiskais atbalsts šādos gadījumos ir ļoti nepieciešams, advokāts var informēt par konkrētu rīcības plānu, palīdzot pārtraukt vardarbības ciklu, jo katram cilvēkam ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi.”

 

Vilis Sruoģis

zvērināts advokāts

„Vardarbība nav terorisms – tāpēc par to bieži vien nerunā skaļi. Nevienam nav tiesību izturēties vardarbīgi pret līdzcilvēkiem, tāpēc neklusē – uzzini kā rīkoties, palīdzi sev vai savam tuviniekam!”

 

Andris Nurenbergs

jurists

“Vardarbībai nav dzimuma, nav vecuma, un rada ilūziju par nesodāmību. Šī nesodāmība beidzas tiklīdz cietušais vēršas pēc palīdzības. Vēršas pie savas Valsts, vēršas pie jurista, vēršas pie saviem tuviniekiem.”

 

Zita Zaharenko

zvērināta advokāte

„Neklusē, neciet vienatnē, tev nav jābaidās lūgt palīdzību un padomu. Nereti tu nepamani, ka apkārtējie vēlas sniegt palīdzīgu roku, bet gaida pēc palīgā sauciena. Negaidi, izmanto izdevību lūgt palīdzību jau tūlīt.”

 

Iveta Vietniece

zvērināta advokāte

„Sadzīvot ar pāridarījumiem nav izeja. Ir grūti kaut ko mainīt vienam, taču tev var palīdzēt citi ar atbalstu un padomu. Pašam ir grūti ieraudzīt izeju, jo tu esi esi notikumā iekšā. Labs speciālists no malas vienmēr redzēs kādu risinājumu. Atceries, ka Tavs advokāts vienmēr būs tavā pusē.”

 

Uz iedzīvotāju zvaniem atbildēs un padomus sniegs 5 pieredzējuši juristi

 

Vilis Sruoģis

zvērināts advokāts

Specializējas krimināltiesībās. Rīgas Jaunās Šķīrējtiesas pastāvīgais šķīrējtiesnesis.
Konsultāciju laiks: 10.aprīlī plkst. 9:00-12:00

 

Andris Nurenbergs

jurists

Specializācija – krimināltiesībās, civiltiesībās. Vairāk kā 10 gadu pieredze tiesībsargājošās iestādēs ļauj sniegt vardarbībā cietušajiem kvalificētu juridisku palīdzību.
Konsultāciju laiks: 10. aprīlī plkst. 12:00-15:00

 

Zita Zaharenko

zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu biroja Ex Officio advokātiem ir ilggadēja pieredze ģimenes strīdu risināšanā un ir kompetenti nepieciešamās juridiskās palīdzības nodrošināšanai gan situācijās, kad ģimenes strīdi tiek risināti miermīlīgā ceļā, gan gadījumos, kad laulātie (partneri) nespēj konstruktīvi vest sarunas un pat ir nepieciešamība nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
Konsultāciju laiks: 10.aprīlī plkst. 12:00-15:00

 

Rita Oļhova

zvērināta advokāte

Specializējas krimināltiesību jomā; ģimenes strīdu izšķiršanas jomā, īpaši gadījumos, kas saistīti ar jebkuras no vardarbībās veidiem pielietošanu; nekustāmā īpašuma darījumu noslēgšanā; nama apsaimniekošanā, pārvaldīšanā, kas saistīts ar biedrības nodibināšanu.
Konsultāciju laiks: 10.aprīlī plkst. 15:00-18:00

 

Iveta Vietniece

zvērināta advokāte

Specializācija krimināltiesībās, kur sniedz juridisko palīdzību un pārstāv arī personas, kuras cietušas no vardarbības. Pārstāv puses civillietās, ģimenes tiesību strīdos.
Konsultāciju laiks: 10.aprīlī plkst. 15:00-18:00

 

Šādi atbalsta pasākumi, kas sniedz informāciju un palīdzību vardarbības ģimenē cietušajiem, lai pārvarētu vardarbības sekas un no jauna veidotu savu dzīvi, tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju).

 

Akcija tiek īstenota Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums“” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros.
 min sk