Chat with us, powered by LiveChat

Ko liecinieks dara tiesā?

Jums būs jāierodas uz tiesu norādītajā laikā un noteiktajā vietā (par to tiks savlaicīgi paziņots) un jāpiedalās lietas iztiesāšanā. Piedalīšanās iztiesāšanā (nopratināšana) izpaužas kā ziņu sniegšana, atbildot uz Jums uzdotajiem jautājumiem. Jūs nevarēsiet atrasties tiesas zālē līdz brīdim, kad būs jāsniedz liecība.

cietušajiem.lv