Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par panākto samierināšanos (izlīgumu). To var izdarīt mutiski vai rakstveidā. Tiesa ņems vērā izlīgumu faktu un, likumā paredzētajos gadījumos tiesa, var pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu.

Līdz 2012. gada 31. decembrim Valsts probācijas dienests nedrīkst uzsākt izlīguma procedūru iztiesāšanas laikā. Protams, nav aizliegts izlīgums bez starpnieka piedalīšanas vai arī ar starpnieku, kas, piemēram, pārstāv nevalstisko organizāciju.