Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses. Ja speciālās aizsardzības līdzekļi ir bijuši piemēroti jau pirmstiesas laikā, tos turpinās piemērot arī iztiesāšanas laikā. Ja Jūs iepriekš neizmantojāt iespēju lūgt speciālās aizsardzības pasākumu organizēšanu, Jūs to varat darīt tiesā. Tiesnesis izskatīs Jūsu pieprasījumu un izlems, kāda veida aizsardzība būtu Jums vispiemērotākā.

Speciālās aizsardzības pasākumi, ko var īstenot iztiesāšanas laikā ir tādi paši, kā pirmstiesas izmeklēšanā, proti:

  • aizsargājamās personas apsardze;
  • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
  • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
  • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
  • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
  • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
  • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
  • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jums ir piemērota speciāla aizsardzība, Jūsu identitāte tiks turēta noslēpumā un Jūsu vārds tiks aizstāts ar pseidonīmu visos lietas dokumentos. Jūs varat palikt ārpus tiesas zāles un piedalīties iztiesāšanā, izmantojot audio vai videokonferenci.

Parasti, ja procesā piedalās persona, kam piemērota speciālā aizsardzība, iztiesāšana notiek slēgtās sēdēs. Ja nepieciešams, aizsargājamā persona var piedalīties tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus, atrodoties ārpus tiesas sēžu zāles. Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt personu, kuras identitāte tiek slēpta, atsevišķā telpā, nodrošinot sniegtās liecības dzirdamību tiesas zālē, kā arī iespēju uzdot jautājumus šai personai un dzirdēt atbildes.