Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkuru Jums saprotamu valodu. Tiesa nodrošinās Jums bezmaksas tulka pakalpojumus.

Ja lietā ir dokumenti, kas skar Jūsu intereses, arī tos bez maksas iztulkos Jums saprotamā valodā. Praksē dokumentu tulkošana parasti notiek mutiski.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūs legāli uzturaties Latvijas teritorijā.

Noderīgi likumdošanas akti:

  • Kriminālprocesa likums – Angļu valodā un Latviešu valoda
  • Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru – Latviešu valodā
  • Personu speciālās aizsardzības likums – Angļu valodā un Latviešu valodā
  • Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums – Angļu valodā un Latviešu valodā
  • Likums par valsts kompensāciju cietušajiem – Angļu valodā un Latviešu valodā