Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Ja prokurors ir nolēmis izbeigt kriminālprocesu nenosūtot lietu uz tiesu, Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību amatā augstāk stāvošajam prokuroram.