Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību, ja Jums ir veselības apdrošināšanas polise. Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi bezmaksas palīdzības saņemšanai var izmantot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Daži medicīniskās palīdzības veidi, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ir bezmaksas neatkarīgi no tā, vai Jums ir vai nav veselības apdrošināšana.

Jūs varat saņemt kvalificētā psihologa palīdzību, bet parasti tas ir maksas pakalpojums. Ja policijas darbinieks uzskata par nepieciešamu, viņš var sazināties ar Krīzes centru (sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām) un lūgt sniegt Jums psiholoģisko palīdzību.

Ja Jūs esat cietis/-kusi no vardarbības vai arī esat cietušais cilvēku tirdzniecības lietā, Jūs varat saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas.

Psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas bezmaksas pakalpojumi ir pieejami arī maznodrošinātajām personām.